História

Spoločnosť vznikla v r. 1993 na pôde Považských strojární a.s. Považská Bystrica transformáciou z odboru Experimentálna základňa.

Tu boli vykonávané skúšky prevodoviek pre poľnohospodárske traktory pre potreby závodu Polnotech a.s. Považská Bystrica a Zetor Brno a.s. a tiež pre osobné automobily Škoda a.s. Mladá Boleslav.

Spoločnosť začínala návrhmi a výrobou skúšobných a meracích prípravkov a zariadení a montážou skúšobných zariadení pre výrobné prevádzky. Postupne sme naše aktivity rozšírili na kompletné dodávky a montáž technológií pre obrábacie dielne a opravárenské pracoviská, zariadenia autoopravovní a riešenia prepravných a montážnych systémov.

Portfólio našich činností završuje údržba, servis a opravy strojov.